Kyjevské námestie 8, 974 04 Banská Bystrica
info@dermamed.sk
+421 48 413 55 11

O NÁS

Pracujem v odbore dermatovenerológia od r. 1991. Po úspešnej kvalifikačnej atestácii zo všeobecnej dermatológie v r. 1994 som sa začala špecializovať na oblasť estetickej a korektívnej dermatológie. Obor je pomerne mladý, ale veľmi dynamicky sa rozvíjajúci, čo ho robí atraktívnym a zaujímavým.

V roku 1997 som úspešne zložila špecializačnú atestáciu z tohto oboru a tým som sa zaradila do veľkej európskej a svetovej komunity lekárov, ktorí akcentujú cielené úsilie človeka esteticky, za pomoci rôznych dermatologických techník, praktík a prostriedkov dobre vyzerať a zdokonaľovať svoj vzhľad erudovanou starostlivosťou o zdravú i chorú kožu s ohľadom na nové terapeutické a diagnostické metódy, uplatňujúce sa v klasickej dermatológii. Pre rozvíjanie odborných teoretických poznatkov s ich následnou aplikáciou v praxi sa pravidelne zúčastňujem vzdelávacích podujatí organizovaných formou seminárov, kongresov, certifikovaných inštruktážnych kurzov a workshopov v odbore korektívnej dermatológie, v niektorých figurujem aj ako školiteľ. Som členkov Slovenskej dermatologickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky, v ktorej som súčasne členom výboru, tiež Európskej spoločnosti pre dermatológiu.

Pravidelne prispievam odbornými článkami do týždenníka Život, často odpovedám na aktuálne odborné témy a otázky pre rozhlas. Ambulancia kotrektívnej dermatológie sa bude stále snažiť dopĺňať portfolio kvalitných služieb, ktoré budú inšpiráciou a stimulom pre elegantnú a efektívnu prácu odborníka s najvyššou erudíciou v tomto obore.

MUDr. Renáta Valkyová